За нас

Уважаеми ДАМИ и ГОСПОДА,

"Метромедия Груп" (MMG) ЕООД е специализирана фирма в извършването на услуги в сферата на ВЪНШНИТЕ РЕКЛАМНИ СИСТЕМИ, ОБЕМНИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ и ВЪНШНО ИНФОРМАЦИОННО ПРЕДСТАВЯНЕ. MMG развива своята дейност на територията на Републиканската пътна мрежа (РПМ) от 1995 год. на база договор с ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"(ИАП)-бивш ГУП/GUP под юрисдикцията на МРРБ-гр.София.

МЕТРОМЕДИЯ ГРУП  извършва следните легализирани дейности и услуги:

  • проектиране, изпълнение и графично оформление на външни рекламни  информационни съоръжения,стени и билбордове.
  • легализиране на вече изградени,но несъгласувани с ИАП и Общините, рекламни надписи,пана и композиции.
  • външно информационно представяне, чрез обемни външни носители над  габаритите на хотелите или търговски обекти.
  • визуален каталог  и  номератор  с  разрешените и изградени рекламни съоръжения, табла, тривижъни, билбордове  и информационни носители, потвърдени с издаване на контролно-регистрационен номер за времето на експлоатация от ИАП при МРР

Пишете ни

Рекламата е рецепта за успех.

Стоян Митев Макс Латекс